Já, obchodník

Knížka "Já, obchodník" popisuje moje zkušenosti, doporučení a "rady" z oblasti VELKÉHO OBCHODU, tedy obchodu velkých řešení, komplexních projektů, strategických dohod. V této oblasti jsem se většinu obchodního života pohyboval - prodával jsem velké IT projekty (ERP řešení, projekty řízení IT bezpečnosti, CRM řešení, technologické celky). 

Kniha není učebnicí obchodu. Najdete tam, doufám, hodně poučení, ale především takového, které jsem v jiných publikacích ani u školitelů obchodu nenašel. Na školeních a v různých knihách jsem se vždy dočetl hodně o tom, jak se mám nebo nemám chovat v určitých situacích, jaké mám používat slova nebo techniky, ale často mi chyběl pohled na celek. Tedy jakýsi nadhled z úrovně principů, procesu a hlavně cílů. 

Během let jsem si musel zodpovědět mnoho otázek sám, pospojovat si jednotlivosti a pochopit řemeslo velkého obchodu jako celek. Tuto zkušenost a toto poznání chci v knize předat.

OBJEDNÁVKA KNIHY