Sebevědomí

16.07.2020

Poslední dobou se mi v koučování objevila témata sebevědomí, sebehodnota a sebedůvěra. Tak jsem se rozhodl se jim věnovat jednomu po druhém. Nejprve tedy sebevědomí. "Ten má ale sebevědomí!" říká se. "Já nemám žádné sebevědomí!" byl naopak úvod jednoho koučovacího sezení minulý týden. Co to tedy je, to sebevědomí.

Sebe-vědomí. Vědomí si sám sebe, to je obsah toho slova. Zdravý obsah tohoto pojmu je znát svoje silné stránky, být si vědom svých slabých, ale nenechat je, aby mi "ničily mé sebe-vědomí". Nezdravý obsah je nabubřelé ego, které se tváří, že je nad něj není a že slabiny nezná. Ego bez pokory, bez úcty a bez "slabosti". Takového "sebe-vědomí" vidím kolem sebe hodně. Ale i to má svůj důvod. Pod touhle maskou je zpravidla velká zranitelnost a křehkost, která se musí schovat za nabubřelost a zdánlivou dokonalost. Ale zpět k tématu. Většina z nás neví, v čem jsme dobří, co jsou naše talenty a silné stránky. Autority nás naučily se spíše dívat na chyby a systém nás učil je opravovat. Jen malé části z nás bylo řečeno, co naše silné stránky jsou, v čem jsme dobří a mohli jsme tedy "vědomě" směřovat naše rozhodnutí. Pokud to víme a máme to opravdu dobře zvědomělé, pak se o to můžeme opřít, můžeme se podle toho rozhodovat, a dokonce se za to můžeme ocenit. Ano, ocenit!

A slabé stránky? Ty máme všichni. I autority, které nás peskovaly je měly a mají - rodiče, učitele, šéfové. Připustit si svou slabost a postavit se k ní čelem je odvaha, která si zaslouží ocenění, není to slabost. Naopak, ta se změní ve výhodu, v silnou stránku, v sebe-uvědomění. Když vím, na co nejsem dobrý, není to důvod k sebedestrukci, ale důvod pro nalezení vhodné strategie, jak se s tím v životě vypořádat. Nevstupovat do situací, které neumím řešit, vědomě vzít job, kde budu uplatňovat talenty a slabé stránku budu moci třeba delegovat nebo se o úkoly podělit, najít si kolem sebe lidi, kteří mi v mých slabinách pomohou nebo mě něco naučí. A komunikovat o nich - ve vztahu, v práci, všude, kde je to pro mě důležité. Že to lidé nepřijímají? Ale to je přeci jejich problém, ne váš! Váš problém je, jak vnímáte jejich kritiku. To je dobré si neplést.

Takže na závěr - co jsou tvoje silné stránky a kde se to projevuje? A co jsou tvoje slabé stránky a kde se projevují? Za první se oceň, to druhé si přiznej, ale neodsuď se za to. Přijmi křehkost a nedokonalost jako přirozenou součást života, protože ona jí je. Začni komunikovat oboje, najdi vhodnou strategii pro tvůj život a otevři se lidem, kteří ti mohou pomoci. A nebo se mi ozvi, něco s tím uděláme.

Držím palce! S láskou, Martin

Vytvořte si webové stránky zdarma!