OBCHOD

Obchodní strategie

Strategie firmy určuje strategii prodeje. Ne všichni moji klienti investovali a investují svoje prostředky do správných aktivit, do správných zákazníků / správného trhu. A nebo investují do správného, ale dělají to neefektivně. Firmám rád pomáhám v této oblasti. Strategické zamyšlení nad obchodem je nesmírně důležité. Trh je neustále v pohybu a není čas dělat mnoho chyb. Čas běží a investice peněz a energie lidí může být rychle navždy ztracena a s ní i tržní potenciál nebo příležitost.

Obchodní školení

Moje obchodní školení vycházejí ze tří zdrojů:

  • Zkušenosti obchodníka a obchodního ředitele
  • SPIN Selling + Solution Selling
  • To nejužitečnější ze Soft-Skills školení, kterými jsem sám prošel

Nedělám standardní obchodní školení. Vždy se snažím správně pochopit situaci zadavatele a podle toho vymyslet program školení. Jinak přistupuji k juniorům a jinak ke zkušeným obchodníkům. Jinak postupuji, když učím "malý obchod" a jinak, když učím "velký obchod". obchod pro mě není životní fylozofie, obchod je pro mě profese. A buď jí dělám dobře nebo ne. To je vše. 

O obchodě jsem napsal knihu "Já, obchodník", kterou si můžete na těchto stránkách objednat. 

Koučink a rozvoj jednotlivců

Obchodním školením to sice může skončit, ale také to může teprve začít. Záleží na tom, jak k tomu klient přistoupí. Mám klienty, kteří chtějí jen školení, ale mám klienty, se kterými spolupracuji mnohem šířeji na rozvoji jejich týmu. Osobní koučink, a osobní konzultace posunují obchodníky mílovými kroky kupředu.Stínování

Další službou, která je součástí mých obchodních projektů, je stínování obchodníků. Znamená to, že se účastním reálné obchodní schůzky a dám obchodníkovi zpětnou vazbu na v zásadě tři věci:

  • příprava
  • průběh schůzky
  • dosažení cílů schůzky

Tyto tři body spolu souvisejí. Ještě před schůzkou je potřeba projít přípravu, správně naplánovat prostředky pro zvolené cíle a nakonec vše zhodnotit a poučit se pro příště. Obchodník i jeho manažer dostávají velmi důležitá data pro seberozvoj a zlepšení své práce. Tady bych chtěl připomenout jeden důležitý fakt - filozofie mé práce vychází z koučování, to znamená, že základním cílem mé práce je vždy rozvoj, nikoli hledání chyb. To jen malou, nepatrnou ,někdy ale nezbytnou součástí celého procesu.

O spolupráci řekli:

S Martinem Skaličkou jsem úzce spolupracoval v oblasti obchodu v roce 2014. V roce 2015 se to odrazilo ve více než 100% nárůstu výkonu obchodního týmu a 30% navýšení obratu firmy. Se spoluprací jsem nejen z těchto důvodů, ale i s lidských, velmi spokojený.

Radek Grodl, majitel Alvao Česká republika 


Spolupracoval jsem s Martinem na přípravě obchodní strategie. Pomohl mi jeho koučink a zpětná vazba, abych si věci ujasnil a správně formuloval.

Jan Žáček, spoluzakladetel a spolumajitel společnosti LogicPoint 


Vytvořte si webové stránky zdarma!