SOFT-SKILLS

Ve své vlastní manažerské praxi jsem si ověřil, že orientace pouze na výsledky, tvrdá data a fakta, nestačí. Je potřeba další zdroje pro dobrou spolupráci v týmech, pro vedení lidí, pro atmosféru ve firmě, pro firemní kulturu, kde se bude lidem dařit a líbit.

V této oblasti pracuji především s těmito tématy:

 • Emoční inteligence
 • Komunikační dovednosti
 • Já, leader

Emoční inteligence

EQ je součástí vztahů jak v byznysu, tak vztahů osobních. V dnešní době vystupuje do popředí v manažerské praxi, v týmové spolupráci, v mnoha oblastech našeho života. Bez EQ nelze dosáhnout pokroku. Takže:

 • chcete pochopit sebe sama?
 • chcete pochopit druhé?
 • chcete se naučit lépe reagovat v určitých situacích?
 • chcete změnit atmosféru týmu?
 • chcete se naučit lépe komunikovat s muži nebo se ženami?

Emoční inteligence vás povede:

 • skrze sebepoznání k sebeřízení
 • skrze sociální inteligenci k řízení vztahů


Komunikační dovednosti

Komunikace je základem všeho. Při jakékoli práci v byznysu, ve vztazích nebo v rodinách to vidím. A není to zdaleka je o tom, že jeden říká A, druhý slyší B.

Komunikace nejsou jen slova. Je to mnohem více. Gesta, energie, se kterou mluvíme a hlavně vše, co se děje na pozadí našich slov.

Work-shopy komunikačních dovedností vždy přizpůsobuji cílům a očekáváním klienta a skupiny. Jsou různé úrovně komunikace, se kterými pracuji:

 • vnější projevy a nástroje komunikace
 • aktivní a celostní naslouchání
 • co je za komunikací, z čeho vychází
Dovednost komunikace pro mě stojí na třech pilířích, které jsou vždy obsahem mých work-shopů:

 • schopnost sebe - vyjádření
 • schopnost pochopení druhého
 • poznání vlastních stereotypů a jejich případná změna


Já, leader

Každý máme velmi specifickou výbavu pro roli Leadera. Jsou obecné věci, které k této roli patří, ale jsou velmi osobní charakteristiky, které každý do této role vnášíme:

 • talenty a silné stránky
 • temperament
 • hodnoty
 • dovednosti

Program "Já, leader"  vám pomůže:

 • objevit svůj specifický způsob leaderovství
 • postavit své leaderovství na svých silných stránkách
 • pojmenovat slabá místa a najít vhodnou strategii, jak s nimi pracovat
 • doplnit dovednosti, které k leaderovství neoddělitelně patří
Vytvořte si webové stránky zdarma!