TALENT BASED COACHING / TALENTOVÝ KOUČINK

založeno na CliftonStrengths® od Gallup®

Pojmenování talentů je první krok, ale důležitý je život, úspěch a posun vpřed. 

Prošel jsem výcvikem CliftonStrengths®, talentovou metodiku používanou Gallup® institutem. Už během výcviku jsem začal sestavovat svou vlastní metodiku, která kombinuje Gallup® CliftonStrengths® talentový přístup a koučink, který slouží jednotlivcům, týmům i firmám změnit svůj profesní život,. 

Žít svoje talenty a tvořit v souladu s nimi, to je cílem Talent Based Coaching  konceptu. Každý z nás má své silné stránky, jen ne vždy víme, které to jsou. Každý tým a každá firma je potenciálem talentů jedinců, jen je znát a používat. 


Co přináší Talent Based Coaching jednotlivcům:

 • poznání vlastních talentů a silných stránek
 • kam směrovat, jak komunikovat, kam růst
 • poznání své vítězná strategie
 • činnosti a dovednosti vázané na mé talenty, na mé slabé stránky

Co Talent Based Coaching přináší Team-leaderům: 

 • pojmenování vlastních silných stránek v kontextu jeho manažerské/leaderovské  role
 • Nalezení svého vůdčího stylu postaveného na talentech
 • Pojmenování slabých stránek a nalezení správné strategie pro jejich překlenutí

Co přináší Talent Based Coaching do života týmů: 

 • vzájemné pochopení, a zlepšení komunikace
 • rozvoj spolupráce a efektivity
 • pojmenování silných stránek a analýza slabých týmu jako celku
 • rozvoj týmů a nalezení jejich vítězné strategie
 • dělba činností dle silných stránek jednotlivců

Pro firmy

 • firemní kultura založená na využívání talentů jednotlivců
 • efektivní fungování celku na základě efektivního fungování jeho částí