TALENT BASED COACHING / TALENTOVÝ KOUČINK

založeno na CliftonStrengths® od Gallup®

Prošel jsem výcvikem CliftonStrengths®, talentovou metodiku používanou Gallup® institutem. Už během výcviku jsem začal sestavovat svou vlastní metodiku, která kombinuje Gallup® CliftonStrengths® talentový přístup a koučink, který slouží jednotlivcům, týmům i firmám změnit svůj profesní život,. 

Žít svoje talenty a tvořit v souladu s nimi, to je cílem Talent Based Coaching  konceptu. Každý z nás má své silné stránky, jen ne vždy víme, které to jsou. Každý tým a každá firma je potenciálem talentů jedinců, jen je znát a používat. 

Pro team-leadera / manažera je Talent Based Coaching užitečný pro: 

 • pojmenování vlastních silných stránek v kontextu jeho manažerské/leaderovské  role
 • pojmenování silných stránek a talentů jednotlivců v týmu
 • pochopení a pojmenování talentů a silných stránek týmu jako celku
 • rozvoj jednotlivců a týmů na základě jejich silných stránek
 • analýza slabých stránek a hledání správné strategie úspěchu pro jednotlivce i tým

Celý koncept má koučovací pozadí. Žádné rady, žádné věty typu "ty jsi", nic podobného. Můj přístup je o svobodném prostoru a sebeobjevování. 

Pro týmy

 • vzájemné pochopení, a zlepšení komunikace
 • rozvoj spolupráce
 • výrazné zvýšení efektivity práce
 • pojmenování silných stránek a analýza slabých týmu nebo jeho členů
 • rozvoj týmů a nalezení jejich vítězné strategie
 • dělba činností dle silných stránek jednotlivců

Pro jednotlivce

 • moje silné stránky a moje talenty
 • kam směrovat, jak komunikovat, kam růst
 • moje vítězná strategie, co je moje parketa
 • činnosti a dovednosti vázané na mé talenty, na mé slabé stránky

Pro firmy

 • firemní kultura založená na využívání talentů jednotlivců
 • efektivní fungování celku na základě efektivního fungování jeho částí