Talenty jsou naše klíče

11.11.2020

Tak nejprve co talenty nejsou. Říká se "ta má talenty na sport" například. Nebo "ten má talent na obchod". Ale když přistoupíte blíže ke dvě lidem, kteří "mají talent na to samé", tak zjistíte, že to dělá každý jinak. Nejsou dva lidé, kteří by stejně zpívali, hráli hokej nebo obchodovali a často ani jejich příběhy, jak se ke zpěvu nebo sportu či obchodu vypracovali, nejsou stejné. Samozřejmě mají něco společného - chcete-li dělat vrcholově sport, musíte být soutěživý a mít jisté fyzické předpoklady, ale tím to může skončit. Dál nastupují vaše osobité "klíče", jak danou věc děláte, jak k tomu přistupujete, co do toho vkládáte.

Pracuji hodně s manažery a leadery, tak můžu uvést příklady z této oblasti. Koučuji v současné době dva manažery, a každý přistupuje ke své roli úplně jinak. Jeden z nich je velmi vztahový a velmi dobře rozumí "řemeslu", tedy tomu, co jeho tým dělá. Kdysi byl specialistou, pak byl povýšen. Řídí tým a posunuje ho tím, že dobře zná členy týmu, vždy hledá koncensus a dokáže zohlednit individualitu každého z nich. Atmosféra v týmu je velmi spolupracující. Když se týmu ptáte na jejich šéfa, tak vám řeknou, že "rádi s ním děláme, vytvořil dobrou partu." Druhý můj klient je velmi dynamický člověk, akční a orientovaný na výsledek. Má to, co hodně lidí nazývá "výrazné charisma", které kolem sebe šíří. Je rychlý, rozhodný, ovlivňující a má dobré výsledky. Stejně dobré jako jeho kolega z předešlého příkladu, ale dosahuje jich úplně jinak. I jeho tým je úplně jiný, protože si ho takový vytvořil. Blíže ke svému obrazu.

Takže talenty nejsou tolik o tom CO děláme, ale více o tom JAK to děláme. Někdo jsme empatický někdo více vůdčí, ale oba můžeme mít motivaci vést tým lidí. Jeden hokejista může milovat rozhodovat zápasy a být leaderem týmu, druhý je pro tým užitečný tím, že vytváří dobré situace pro ostatní. Oba mohou pro nás pozorovatele hrát velmi dobře hokej, ale každý jinak. To JAK to dělá, jej může provázet celý život, i když přestane hrát hokej - týmovost, spolupráce, vůdcovství, schopnost ovlivňovat a strhnout ostatní nás může provázet ve všech rolích našeho života. Protože je to náš potenciál. Talenty jsou náš potenciál JAK.

A proč znát svoje talenty?

  • Sebevědomí není přebubřelé ego, ale pevná půda pod nohama "vědomí si sebe sama". Častý výstup z koučovacího sezení nad talenty je uvědomění si v čem jsem dobrý / dobrá, velká úleva, prozření, dosednutí a velká energetická dotace.
  • Možnost se rozhodovat, například stran pracovního směrování, na základě svých talentů a silných stránek, je velký přínos pro život. Mým klientům (stejně jako kdysi mě) to často změní pohled na pracovní život, na svou pracovní roli nebo na sebe sama. Uvědomění si falešných obrazů, které si vytváříme a nalezení svého vlastního autentického obrazu je obrovská vzpruha do života.
  • A naposled - tvoříme-li v souladu se svými talenty, pak dáváme světu to nejlepší, co v nás je a bez "lámání sebe sama" do obrazů a rolí, které prostě nejsou naše.

Takže hodně štěstí za poznáním svých talentů.

Vytvořte si webové stránky zdarma!