Tým a jeho talenty

22.07.2020

Sloučením jednotlivých částí ne vždy dostaneme výsledek roven jejich součtu. S talenty lidí je to v týmech často tak, že správnou skladbou efektivita týmu, kvalita práce a úspěšnost roste exponenciálně. A proto je dobré znát svoje talenty a silné stránky a stejně tak svého týmu, jste-li leader. Vše se pak děje mnohem efektivněji, protože role, úkoly a činnosti je možné přizpůsobit silným stránkám a talentům jednotlivých členů týmu.

Zdá se to být samozřejmost, ale není. Kolik lidí zná své talenty? Kolik lidí je vědomě používá jako své silné stránky? Kolik tým-leadrů nebo manažerů zná své talenty a silné stránky a staví na nich vědomě svůj manažerský přístup? A kolik z nich zná silné stránky a talenty členů svých týmů? Kolik takových znáte? Já mnoho ne. Většinou se to odbude velmi povrchním sdělením "on / ona je dobrý / dobrý na ...". To ovšem vůbec nemusí znamenat, že je to to nejlepší, co může pro tým udělat. Příklad?

Pracoval jsem s mužem, který kdysi seděl na technické podpoře v IT firmě. Chtěl být obchodníkem, ale panu majiteli se nezdál dost ... to nebo ono. Vymohl si jít na obchodní školení a co se nestalo? Přes technickou podporu začaly chodit objednávky na služby a dokupy. Dnes má tento úžasný muž vlastní IT firmu, ke které se propracoval přes pozici úspěšného obchodníka ve dvou dalších firmách. Když ho dnes koučuji, pak nelze nevidět to, co tenkrát viděno nebylo:

  • Strategický nadhled
  • Radost z učení nových věcí
  • Úžasná schopnost naslouchat a ptát se
  • Schopnost organizovat zdroje
  • Zvládání stresu

Kdysi to byl jen potenciál, který šlo objevit, dnes jsou to silné stránky. Kdysi by jeho team-leader mohl přehodnotit jeho pracovní pozici na technické podpoře, kdyby například znal jeho CliftonStrengths® talentový report (metodika, kterou používá Gallup®) a jeho přání být obchodníkem by mělo hmatatelný podklad.

A jak může profitovat tým ze znalosti talentů jednotlivců? Každý z nich může dát týmu to nejlepší a nejen to, "co zvládá". Michal, z předešlého příkladu, také zvládal dělat technickou podporu, ale jeho talenty ležely jinde. Našel si svou strategii, jak technickou podporu dělat, ale něco v něm nežilo. Mohl být týmu a firmě mnohem užitečnější v jiné roli. Když víte, kdo je na co opravdu dobrý, co jsou jeho opravdu silné stránky, pak jej můžete směrovat, podpořit a využít jeho talenty pro tým, pro jeho rozvoj, jeho nasměrování ve firmě nebo týmu.

To nejlepší, co můžeme udělat pro tým, firmu, sami pro sebe nebo svět je žít svoje talenty a silné stránky. Ale kdo je dobře zná? Kdo zná dobře silné stránky a talenty členů svého týmu? Nesmiřte se jen s povrchním konstatováním "Franta je dobrý na ...". To, že to zvládá, vůbec nemusí znamenat, že je to to nejlepší, co může pro tým udělat. A tým, kde všichni realizují to nejlepší co v nich je? A team-leader to v nich podporuje? Dovedete si představit tu sílu?

S láskou Martin

Vytvořte si webové stránky zdarma!