Výcvik v talentové metodice CliftonStrengths® od Gallup®


"Výcvik, který vás nadchne a bude vás bavit."


Naše TALENTY jsou zdrojem, který dokáže našemu životu dát ten správný směr. Směr, kdy DÁVÁME ŽIVOTU A SOBĚ SAMÝM TO NEJLEPŠÍ, CO V NÁS JE.

Metodika CliftonStrengths® od společnosti Gallup® je unikátní metodou pro objevení našich talentů. A nejen to. Metodika poskytuje ideální platformu pro práci s lidmi i týmy, pro změnu pohledu na firemní fungování, týmovou dynamiku, ale i na změnu pohledu na svou profesní dráhu nebo vlastní potenciál. Tento výcvik je určen pro ty, kteří chtějí objevit svůj opravdový zdroj, svoje přednosti, svoji sílu a pro ty, kteří chtějí pomáhat to samé objevovat jednotlivcům, týmům a firmám.


BUĎME TOU NEJLEPŠÍ VERZÍ SEBE SAMA


Pro koho je výcvik určen:

 • Pracovníci HR

 • Koučové a interní koučové, mentoři, kariérní poradci

 • Team-leadeři a manažeři

 • Všem, kdo chtějí do hloubky objevit a prozkoumat svoje talenty

 • Všem, kdo chtějí jednotlivcům a týmům pomáhat objevovat a využívat svoje talenty


Co si odnesete:

 • Teoretickou i praktickou znalost CliftonStrengths® od Gallup®

 • Hlubokou znalost svých vlastních talentů

 • Praktické možnosti využití silných talentů a jejich proměnu v silné stránky

 • Rizika silných talentů (ano i silné talenty mohou znamenat jisté riziko)

 • Dozvíte se o svých slabých stránkách - jejich možných kompenzacích, ale i výhodách, které plynou z toho, že zrovna tyto talenty nemáte silné

 • Vyzkoušíte si v praxi různé projevy talentu, práci s lidmi s odlišnými talenty a motivacemi

 • Jak využít talenty v praxi - při náborech, v týmu, koučování, mentorování, retrospektivách

Jak to bude celé probíhat:


Výcvik povede certifikovaní talentoví koučové Martin Skalička a Gabriela Hynková. 

Martin pracuje 17 let jakou nezávislý kouč, školutela a poradce. Čtyřletý výcvik v NLP mu dovoluje velmi kreativně vytvářet koučovací nástroje a techniky, o které se s vámi během výcviku podělí. Gabriela je, stejně jako Martin, certifikovanou poradkyní CliftonStrengths® metodiky. Vedle toho je facilitátorkou a mentorkou změnových procesů. Výcvik nebude jen o talentech, bude i o představení principů koučování, jak pracovat s talenty na pozadí koučovacího procesu a jak talenty propojit v dnešní moderním světě například s nástroji agilního řízení.

Výcvik se skládá ze 4 dvoudenních modulů. Naučíte se nejen pojmosloví a metodiku, která Gallup Clifton Strenghts provází, ale především se naučíte s ní pracovat - praktická část bude důležitou součástí výcviku.

Samozřejmě, že velká část výcviku bude zaměřená na obsah metodiky Clfton Streghts, ale vše ostatní jsme sestavili tak, abychom talenty zasadili do kontextu osobnosti jednotlivce, týmové spolupráce a týmového vedení. 

Budeme si hodně hrát, protože věříme, že skrze prožitek se nejlépe ukotví znalosti a rozvinou dovednosti. Vytvořili jsme řadu nástrojů, jako například Talentové karty, které vám usnadní proniknout do talentové problematiky a později vám zpestří a usnadní práci s klienty.

Mezi jednotlivými bloky budete mít možnost si s kolegy vyměňovat talentová sezení a v pozdější fázi tréninku budete vyzvání nabídnout talentovou konzultaci nebo talentový koučink "klientům" mimo skupinu, kteří na vás dají zpětnou vazbu.


Výcvik je zakončen certifikátem o absolvování výcviku na metodiku CliftonStrengths®


Naučíš se pracovat s talentovými koučovacímí kartami.

Anotace výcviku:

Čtyři dvoudenní setkání - 4 bloky - vždy cca po 3 týdnech, začátek vždy 9hod, konec 16:30hod

Blok 1

březen 2023
Zaměřeno na základní poznání talentů, sebepoznání a metodiku CliftonStrengths®

 • Talentová metodika CliftonStrengths® od Gallup®

 • 34 talentů, 4 skupiny talentů a jejich místo v našich životech

 • Moje talenty a jejich místo v mém životě

 • Moje silné talenty a jak s nimi pracovat

 • Práce ve dvojicích a triádách, cvičení pro upevnění a prohloubení znalostí


Blok 2

duben 2023
Zaměřeno na základní poznání talentů, sebepoznání a metodiku CliftonStrengths®

 • Talentová metodika CliftonStrengths® od Gallup® - pokračování
 • Moje slabé talenty a jejich projevy
 • Moje kompenzační strategie
 • Jak pracovat se slabými talenty u sebe, jak u ostatních
 • Využití talentů při zpětné vazbě
 • Praktická cvičení ve dvojicích a triádách, cvičení pro upevnění a prohloubení znalostí


Naučíš se správně interpretovat talentový report a použít jej pro rozvoj jednotlivců.

Blok 3

duben 2023
Zaměřeno na práci s klienty, propojení talentů a ostatních částí naši osobnosti

 • Spojení talentů a hodnot, talentů a vzorců myšlení, talentů a našeho přístupu k životu a jeho výzvám
 • Talentový konzultant a talentový kouč
 • Vedení klienta jeho světem talentů
 • Koučink a jeho základní principy
 • Kompenzační strategie
 • Talentové koučovací techniky - práce s kartami a jinými koučovacími nástroji
 • Praktická cvičení ve dvojicích a triádách, cvičení pro upevnění a prohloubení znalostí

Naučíš se pracovat s týmovými talenty, poznat sílu týmů i jejich slabé stránky.


Blok 4

květen 2023

Zaměřeno na práci s týmy, užití talentů ve firemní praxi, v agilních přístupech

 • Práce s talenty a týmy

 • Kultura firmy a talenty

 • Stavba týmu a talenty

 • Použití talentů pro QBR, retrospektivách, kruzích a při zpětné vazbě

 • Práce ve dvojicích a triádách, cvičení pro upevnění a prohloubení znalostí


Cena výcviku: 49.000 CZK + DPH
Cena obsahuje: školící materiály, občerstvení během výcviku
Čas: vždy od 9:00 do 16:30 ( s hodinovou pauzou na oběd)
Místo konání: Praha

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O VÝCVIK

Vytvořte si webové stránky zdarma!